Đơn hàng xuất khẩu Pallet gỗ Keo sang thị trường Trung Đông PL01-070521

294 - 18/11/2021
|
Rate this post
Rate this post

– Tên sản phẩm: PALLET GỖ KEO

Chi tiết sản phẩm

– Độ ẩm: Tối đa 20%

– Kích thước: 1000mm x 1000mm x 135mm

  • Mặt dưới – 7 nan: 20mm x 80mm x 1000mm
  • Mặt trên – 3 nan: 20mm x 80mm x 1000mm

– Yêu cầu: Xẻ thô, khô tự nhiên

– Số lượng: Nhập thử 1 container 40HQ

– Hình thức thanh toán: TT (đặt cọc 30%)

– Đóng hàng: Đóng thẳng vào container

– Yêu cầu báo giá: CNF cảng Dammam, Saudi Arabia

– MSĐH: PL01-070521

Hình ảnh minh họa sản phẩm

Đơn hàng xuất khẩu Pallet gỗ Keo sang thị trường Trung Đông PL01-070521

Đơn hàng xuất khẩu Pallet gỗ Keo sang thị trường Trung Đông PL01-070521

Đơn hàng xuất khẩu Pallet gỗ Keo sang thị trường Trung Đông PL01-070521


Thông tin liên hệ với khách hàng
  • Mã đơn hàng:
  • Khách hàng:
  • Mob/WhatsApp:
  • Email:
  • Công ty:
  • Địa chỉ:
  • Quốc gia: