Đơn hàng xuất khẩu Áo Blazer sang thị trường Brazil MM01-081121

673 - 09/11/2021
|
Rate this post
Rate this post

– Tên sản phẩm: ÁO BLAZER

Chi tiết sản phẩm

– Phân loại: Áo blazer cho nam/ nữ

– Kích cỡ, màu sắc, chất liệu: Vui lòng xem chi tiết trong các ảnh bên dưới

– Yêu cầu: Gia công theo mẫu trong ảnh

– Số lượng: 3000 cái/ mẫu – 12000 cái (số lượng tổng)

– Đóng gói:

Xếp phẳng trong túi Nylon, không sử dụng móc treo

  • 14 áo nam/ thùng/ đủ kích cỡ
  • 13 áo nữ/ thùng/ đủ kích cỡ

– Hình thức thanh toán: LC trả ngay

– Yêu cầu báo giá: FOB cảng gần nhất

– Cảng đích: Cảng Itapoa Brioa, Brazil

– MSĐH: MM01-081121

Hình ảnh thông tin sản phẩm và khách hàng

Đơn hàng xuất khẩu Áo Blazer sang thị trường Brazil MM01-081121 Đơn hàng xuất khẩu Áo Blazer sang thị trường Brazil MM01-081121 Đơn hàng xuất khẩu Áo Blazer sang thị trường Brazil MM01-081121 Đơn hàng xuất khẩu Áo Blazer sang thị trường Brazil MM01-081121 Đơn hàng xuất khẩu Áo Blazer sang thị trường Brazil MM01-081121 Đơn hàng xuất khẩu Áo Blazer sang thị trường Brazil MM01-081121 Đơn hàng xuất khẩu Áo Blazer sang thị trường Brazil MM01-081121 Đơn hàng xuất khẩu Áo Blazer sang thị trường Brazil MM01-081121


Thông tin liên hệ với khách hàng
  • Mã đơn hàng:
  • Khách hàng:
  • Mob/WhatsApp:
  • Email:
  • Công ty:
  • Địa chỉ:
  • Quốc gia: