Đơn hàng xuất khẩu cọc gỗ keo sang thị trường Châu Âu – CG01-070921

954 - 11/10/2021
|
Rate this post
Rate this post

– Tên sản phẩm: CỌC GỖ KEO

Chi tiết sản phẩm

– Kích thước:

Chiều dài: 800mm, 1000mm, 1200mm

Chu vi mỗi cọc: 9-11cm

– Độ ẩm: Khô tự nhiên

– Yêu cầu: Xẻ làm 2 lần, vuốt nhọn đầu như mẫu trong ảnh bên dưới.

– Số lượng: Nhập 100.000 cọc cho lần đầu

– Đóng hàng: Từng bó, chất thẳng vào container

– Hình thức thanh toán: TT (đặt cọc 30%)

– Yêu cầu báo giá: FOB cảng gần nhất

Hình ảnh minh họa sản phẩm của khách hàng

Đơn hàng xuất khẩu cọc gỗ keo sang thị trường Châu Âu

Đơn hàng xuất khẩu cọc gỗ keo sang thị trường Châu Âu

Đơn hàng xuất khẩu cọc gỗ keo sang thị trường Châu Âu

Đơn hàng xuất khẩu cọc gỗ keo sang thị trường Châu Âu

Topcargo


Thông tin liên hệ với khách hàng
  • Mã đơn hàng:
  • Khách hàng:
  • Mob/WhatsApp:
  • Email:
  • Công ty:
  • Địa chỉ:
  • Quốc gia: