Đơn hàng xuất khẩu Gỗ căm xe sang thị trường Malaysia GCX01-040122

259 - 04/01/2022
|
Rate this post
Rate this post

– Tên sản phẩm: GỖ CĂM XE XẺ THANH

Chi tiết sản phẩm

– Kích thước – Số lượng:

 • 102mm x 76.2mm x 2134mm – 600 thanh
 • 127mm x 76.2mm x 2134mm – 100 thanh
 • 229mm x 102mm x 2134mm – 100 thanh
 • 229mm x 102mm x 1372mmm – 100 thanh

– Độ ẩm: Khô tự nhiên

– Số lượng: 4 container 20ft mỗi tháng

– Đóng gói: Đóng thành kiện, đóng thẳng vào container

– Hình thức thanh toán: TT (đặt cọc 30%)

– Yêu cầu báo giá: CNF cảng Penang, Malaysia

– MSĐH: GCX01-040122

Hình ảnh card visit và minh họa sản phẩm

- Tên sản phẩm: GỖ CĂM XE XẺ THANH Chi tiết sản phẩm - Kích thước - Số lượng: 102mm x 76.2mm x 2134mm - 600 thanh 127mm x 76.2mm x 2134mm - 100 thanh 229mm x 102mm x 2134mm - 100 thanh 229mm x 102mm x 1372mmm - 100 thanh - Độ ẩm: Khô tự nhiên - Số lượng: 4 container 20ft mỗi tháng - Đóng gói: Đóng thành kiện, đóng thẳng vào container - Hình thức thanh toán: TT (đặt cọc 30%) - Yêu cầu báo giá: CNF cảng Penang, Malaysia - MSĐH: GCX01-040122 Hình ảnh card visit và minh họa sản phẩm

- Tên sản phẩm: GỖ CĂM XE XẺ THANH Chi tiết sản phẩm - Kích thước - Số lượng: 102mm x 76.2mm x 2134mm - 600 thanh 127mm x 76.2mm x 2134mm - 100 thanh 229mm x 102mm x 2134mm - 100 thanh 229mm x 102mm x 1372mmm - 100 thanh - Độ ẩm: Khô tự nhiên - Số lượng: 4 container 20ft mỗi tháng - Đóng gói: Đóng thành kiện, đóng thẳng vào container - Hình thức thanh toán: TT (đặt cọc 30%) - Yêu cầu báo giá: CNF cảng Penang, Malaysia - MSĐH: GCX01-040122 Hình ảnh card visit và minh họa sản phẩm

- Tên sản phẩm: GỖ CĂM XE XẺ THANH Chi tiết sản phẩm - Kích thước - Số lượng: 102mm x 76.2mm x 2134mm - 600 thanh 127mm x 76.2mm x 2134mm - 100 thanh 229mm x 102mm x 2134mm - 100 thanh 229mm x 102mm x 1372mmm - 100 thanh - Độ ẩm: Khô tự nhiên - Số lượng: 4 container 20ft mỗi tháng - Đóng gói: Đóng thành kiện, đóng thẳng vào container - Hình thức thanh toán: TT (đặt cọc 30%) - Yêu cầu báo giá: CNF cảng Penang, Malaysia - MSĐH: GCX01-040122 Hình ảnh card visit và minh họa sản phẩm

- Tên sản phẩm: GỖ CĂM XE XẺ THANH Chi tiết sản phẩm - Kích thước - Số lượng: 102mm x 76.2mm x 2134mm - 600 thanh 127mm x 76.2mm x 2134mm - 100 thanh 229mm x 102mm x 2134mm - 100 thanh 229mm x 102mm x 1372mmm - 100 thanh - Độ ẩm: Khô tự nhiên - Số lượng: 4 container 20ft mỗi tháng - Đóng gói: Đóng thành kiện, đóng thẳng vào container - Hình thức thanh toán: TT (đặt cọc 30%) - Yêu cầu báo giá: CNF cảng Penang, Malaysia - MSĐH: GCX01-040122 Hình ảnh card visit và minh họa sản phẩm

[block id=”2904″]
Thông tin liên hệ với khách hàng
 • Mã đơn hàng:
 • Khách hàng:
 • Mob/WhatsApp:
 • Email:
 • Công ty:
 • Địa chỉ:
 • Quốc gia: