Đơn hàng xuất khẩu gỗ keo xẻ sang thị trường Saudi Arabia GK02-070921

242 - 11/11/2021
|
Rate this post
Rate this post

– Tên sản phẩm: GỖ KEO XẺ

Chi tiết sản phẩm

– Kích thước:

  • 16mm x 98mm x 1100mm
  • 16mm x 88mm x 1100mm
  • 16mm x 97mm x 1200mm

– Độ ẩm: Khô tự nhiên

– Yêu cầu: Xẻ thô, dùng để đóng pallet

– Số lượng: Nhập 500 khối mỗi tháng

– Đóng hàng: Chất thẳng vào container

– Hình thức thanh toán: TT (đặt cọc 30%)

– Yêu cầu báo giá: CNF cảng Damma, Saudi Arabia

– MSĐH: GK02-070921

Hình ảnh minh họa sản phẩm và thông tin khách hàng

Đơn hàng xuất khẩu gỗ keo xẻ sang thị trường Saudi Arabia GK02-070921

Đơn hàng xuất khẩu gỗ keo xẻ sang thị trường Saudi Arabia GK02-070921

Đơn hàng xuất khẩu gỗ keo xẻ sang thị trường Saudi Arabia GK02-070921

Đơn hàng xuất khẩu gỗ keo xẻ sang thị trường Saudi Arabia GK02-070921

Đơn hàng xuất khẩu gỗ keo xẻ sang thị trường Saudi Arabia GK02-070921


Thông tin liên hệ với khách hàng
  • Mã đơn hàng:
  • Khách hàng:
  • Mob/WhatsApp:
  • Email:
  • Công ty:
  • Địa chỉ:
  • Quốc gia: