Đơn hàng xuất khẩu gỗ Teak tròn sang thị trường Ấn Độ GT01-300921

513 - 29/10/2021
|
Rate this post
Rate this post

– Tên sản phẩm: GỖ TEAK TRÒN

Chi tiết sản phẩm

– Kích thước:

  • Chiều dài: 3m
  • Hoành cây: 30-60cm

– Số lượng: 500 khối cho hợp đồng đầu tiên

– Đóng gói: Chất thẳng vào container

– Hình thức thanh toán: LC trả ngay

– Yêu cầu báo giá: Giá CNF cảng V. O. Chidambaranar

Hình ảnh thông tin khách hàng và minh họa sản phẩm

Đơn hàng xuất khẩu gỗ Teak tròn sang thị trường Ấn Độ GT01-300921

Đơn hàng xuất khẩu gỗ Teak tròn sang thị trường Ấn Độ GT01-300921

Đơn hàng xuất khẩu gỗ Teak tròn sang thị trường Ấn Độ GT01-300921

Topcargo


Thông tin liên hệ với khách hàng
  • Mã đơn hàng:
  • Khách hàng:
  • Mob/WhatsApp:
  • Email:
  • Công ty:
  • Địa chỉ:
  • Quốc gia: