Đơn hàng xuất khẩu gỗ vụn sang thị trường Trung Quốc GV01-110821

279 - 21/10/2021
|
Rate this post
Rate this post

Tên sản phẩm: GỖ VỤN

Chi tiết sản phẩm

– Nguyên liệu: Gỗ Thông

– Kích thước: 3 – 4cm

– Nhu cầu: Dùng để làm giấy

– Chỉ tiêu:

  • Bụi, vỏ và tạp: Chiếm tối đa 0,5%
  • Độ ẩm: 30%

– Đóng gói: Tự đề xuất quy cách đóng gói với khách hàng

– Số lượng: 200.000 – 300.000 tấn mỗi năm

– Hình thức thanh toán: LC trả ngay

– Yêu cầu báo giá: FOB cảng gần nhất

– MSĐH: GV01-110821

Hình ảnh minh họa sản phẩm và thông tin khách hàng

Đơn hàng xuất khẩu gỗ vụn sang thị trường Trung Quốc GV01-110821

Đơn hàng xuất khẩu gỗ vụn sang thị trường Trung Quốc GV01-110821

Đơn hàng xuất khẩu gỗ vụn sang thị trường Trung Quốc GV01-110821

Topcargo


Thông tin liên hệ với khách hàng
  • Mã đơn hàng:
  • Khách hàng:
  • Mob/WhatsApp:
  • Email:
  • Công ty:
  • Địa chỉ:
  • Quốc gia: