Đơn hàng xuất khẩu gỗ xẻ thanh sang thị trường Maldives GT01-071021

437 - 29/10/2021
|
Rate this post
Rate this post

– Tên sản phẩm: GỖ CHÒ CHỈ XẺ

Chi tiết sản phẩm

– Kích thước:

  • 20mm x 120mm x 4000mm
  • 30mm x 140mm x 4000mm
  • 45mm x 140mm x 4000mm

– Số lượng: 200 thanh/quy cách

– Tên sản phẩm: GỖ TEAK XẺ

Chi tiết sản phẩm

– Kích thước: 25mm x 150mm x 4500mm

– Số lượng: 50 thanh

– Độ ẩm: Không yêu cầu về độ ẩm

– Số lượng: 650 thanh

– Đóng gói: Đóng thành kiện, chất thẳng vào container

– Hình thức thanh toán: TT (đặt cọc 30%)

– Yêu cầu báo giá: CNF cảng Male, Maldives

Hình ảnh thông tin sản phẩm do khách hàng cung cấp

Đơn hàng xuất khẩu gỗ xẻ thanh sang thị trường Maldives GT01-071021

Đơn hàng xuất khẩu gỗ xẻ thanh sang thị trường Maldives GT01-071021

Đơn hàng xuất khẩu gỗ xẻ thanh sang thị trường Maldives GT01-071021

Topcargo


Thông tin liên hệ với khách hàng
  • Mã đơn hàng:
  • Khách hàng:
  • Mob/WhatsApp:
  • Email:
  • Công ty:
  • Địa chỉ:
  • Quốc gia: