Đơn hàng xuất khẩu Phi lê cá tra và da cá tra đông lạnh sang thị trường Malaysia CT02- 010322

452 - 01/03/2022
|
Rate this post
Rate this post

-Tên sản phẩm: PHI LÊ CÁ TRA ĐÔNG LẠNH

Chi tiết sản phẩm

– Cấp đông: IQF

– Trọng lượng: 170gr trở lên/miếng

– Mạ băng: 45%

– Yêu cầu: Cắt tỉa theo tiêu chuẩn EU, sạch da, xương, thịt đỏ

– Đóng gói:

  • 3-4 miếng/túi
  • 10kg/ thùng carton

– Tên sản phẩm: DA CÁ TRA ĐÔNG LẠNH

Chi tiết sản phẩm

– Cấp đông: IQF

– Trọng lượng: 60-80gr/miếng

– Mạ băng: 45%

– Đóng gói: 10kg/thùng carton

 

– Số lượng: 1 container 40FR

– Hình thức thanh toán: TT (đặt cọc 30%)

– Yêu cầu báo giá: CNF cảng Klang, Malaysia

– MSĐH: CT02- 010322

Hình ảnh thông tin khách hàng và minh họa sản phẩm

Đơn hàng xuất khẩu Phi lê cá tra và da cá tra đông lạnh sang thị trường Malaysia CT02- 010322

Đơn hàng xuất khẩu Phi lê cá tra và da cá tra đông lạnh sang thị trường Malaysia CT02- 010322

Đơn hàng xuất khẩu Phi lê cá tra và da cá tra đông lạnh sang thị trường Malaysia CT02- 010322

[block id=”5034″]
Thông tin liên hệ với khách hàng
  • Mã đơn hàng:
  • Khách hàng:
  • Mob/WhatsApp:
  • Email:
  • Công ty:
  • Địa chỉ:
  • Quốc gia: