Đơn hàng xuất khẩu gỗ giả tỵ sang thị trường Ấn Độ GT01-280721

272 - 29/10/2021
|
Rate this post
Rate this post

– Tên sản phẩm: GỖ GIẢ TỴ

Chi tiết sản phẩm

– Kích thước:

  • 30mm x 50mm x 2200mm
  • 30mm x 40mm x 2200mm
  • 40mm x 50mm x 2200mm

– Yêu cầu: Xẻ thô, khô tự nhiên

– Số lượng: 30 khối

– Hình thức thanh toán: TT ( cọc 30%)

– Đóng hàng: Đóng thẳng vào container

– Yêu cầu báo giá: CIF cảng Chennai, Ấn Độ

Hình ảnh minh họa sản phẩm và thông tin khách hàng

Đơn hàng xuất khẩu gỗ giả tỵ sang thị trường Ấn Độ GT01-280721

Đơn hàng xuất khẩu gỗ giả tỵ sang thị trường Ấn Độ GT01-280721

Đơn hàng xuất khẩu gỗ giả tỵ sang thị trường Ấn Độ GT01-280721

Topcargo


Thông tin liên hệ với khách hàng
  • Mã đơn hàng:
  • Khách hàng:
  • Mob/WhatsApp:
  • Email:
  • Công ty:
  • Địa chỉ:
  • Quốc gia: