Đơn hàng xuất khẩu gỗ giả tỵ sang thị trường Jordan GT01 – 230721

530 - 29/10/2021
|
Rate this post
Rate this post

– Tên sản phẩm: GỖ GIẢ TỴ XẺ

Chi tiết đơn hàng

– Kích thước:

 25 mm x 100 mm x 3000/4000 mm

Số lượng: 500 – 700 khối

48 mm x 96 mm x 3000/4000 mm hoặc 50 mm x 100 mm x 3000/4000 mm

Số lượng: 700 – 1000 khối

– Độ ẩm: Không yêu cầu độ ẩm

– Đóng gói: Đóng thẳng vào container

– Hình thức thanh toán: LC trả ngay

– Yêu cầu báo giá: CIF cảng Aqaba, Jordan

Hình ảnh minh họa sản phẩm

Đơn hàng xuất khẩu gỗ giả tỵ sang thị trường Jordan GT01 - 230721

Đơn hàng xuất khẩu gỗ giả tỵ sang thị trường Jordan GT01 - 230721

Đơn hàng xuất khẩu gỗ giả tỵ sang thị trường Jordan GT01 - 230721

Topcargo


Thông tin liên hệ với khách hàng
  • Mã đơn hàng:
  • Khách hàng:
  • Mob/WhatsApp:
  • Email:
  • Công ty:
  • Địa chỉ:
  • Quốc gia: