Đơn hàng xuất khẩu Gỗ keo xẻ sang thị trường Trung Quốc GK01-101221

889 - 10/12/2021
|
Rate this post
Rate this post

– Tên sản phẩm: GỖ KEO XẺ

Chi tiết sản phẩm

– Kích thước: 2000mm x 60mm x 45mm

  • Chiều rộng có thể lớn hơn 60mm

– Độ ẩm: Sấy khô (12-14%)

– Yêu cầu: Chất lượng sử dụng làm nội thất, không chấp nhận mắt chết một mặt.

– Số lượng: 1 container 40ft

– Đóng gói: Đóng thành kiện, chất thẳng vào container

– Hình thức thanh toán: TT (cọc 30%)

– Yêu cầu báo giá: CNF cảng Shanghai, China

– MSĐH: GK01-101221

Hình ảnh thông tin đơn hàng

Hình ảnh thông tin khách hàng và LOI

Đơn hàng xuất khẩu Gỗ keo xẻ sang thị trường Trung Quốc GK01-101221 Đơn hàng xuất khẩu Gỗ keo xẻ sang thị trường Trung Quốc GK01-101221

Hình ảnh minh họa sản phẩm

Đơn hàng xuất khẩu Gỗ keo xẻ sang thị trường Trung Quốc GK01-101221

Đơn hàng xuất khẩu Gỗ keo xẻ sang thị trường Trung Quốc GK01-101221

Đơn hàng xuất khẩu Gỗ keo xẻ sang thị trường Trung Quốc GK01-101221

[block id=”2919″]


Thông tin liên hệ với khách hàng
  • Mã đơn hàng:
  • Khách hàng:
  • Mob/WhatsApp:
  • Email:
  • Công ty:
  • Địa chỉ:
  • Quốc gia: