Đơn hàng xuất khẩu Gỗ Teak sang thị trường Ấn Độ GT01-061221

436 - 07/12/2021
|
Rate this post
Rate this post

– Tên sản phẩm: GỖ TEAK (GỖ GIẢ TỴ)

Chi tiết sản phẩm

– Kích thước:

  • Chiều dài: 2200mm
  • Đường kính : 15cm trở lên

– Yêu cầu: Khô tự nhiên

– Số lượng: 2 container 40ft mỗi tháng

– Hình thức thanh toán: LC trả ngay

– Đóng hàng: Đóng thẳng vào container

– Yêu cầu báo giá: FOB cảng gần nhất

– MSĐH: GT01-061221

Hình ảnh thông tin đơn hàng

Hình ảnh nhà xưởng khách hàng

Đơn hàng xuất khẩu Gỗ Teak sang thị trường Ấn Độ GT01-061221

Đơn hàng xuất khẩu Gỗ Teak sang thị trường Ấn Độ GT01-061221

Đơn hàng xuất khẩu Gỗ Teak sang thị trường Ấn Độ GT01-061221

Đơn hàng xuất khẩu Gỗ Teak sang thị trường Ấn Độ GT01-061221

Đơn hàng xuất khẩu Gỗ Teak sang thị trường Ấn Độ GT01-061221

[block id=”2904″]

Thông tin liên hệ với khách hàng
  • Mã đơn hàng:
  • Khách hàng:
  • Mob/WhatsApp:
  • Email:
  • Công ty:
  • Địa chỉ:
  • Quốc gia: