Đơn hàng xuất khẩu Gỗ thông xẻ sang thị trường Mỹ GT01-131221

403 - 13/12/2021
|
Rate this post
Rate this post

– Tên sản phẩm: GỖ THÔNG XẺ

Chi tiết sản phẩm

– Kích thước: 2439mm x 153mm x 26mm

– Độ ẩm: Không yêu cầu độ ẩm

– Yêu cầu: Bào lán 4 mặt

– Nhu cầu: Dùng để làm ván sử dụng ngoài trời và sàn

– Số lượng: 4000 thanh

– Đóng gói: Đóng thành kiện, chất thẳng vào container

– Hình thức thanh toán: TT (cọc 30%)

– Yêu cầu báo giá: CNF cảng Houston, USA

– MSĐH: GT01-131221

Hình ảnh thông tin đơn hàng

Hình ảnh card visit của khách hàng

Đơn hàng xuất khẩu Gỗ thông xẻ sang thị trường Mỹ GT01-131221

Hình ảnh minh họa sản phẩm

Đơn hàng xuất khẩu Gỗ thông xẻ sang thị trường Mỹ GT01-131221

Đơn hàng xuất khẩu Gỗ thông xẻ sang thị trường Mỹ GT01-131221

Đơn hàng xuất khẩu Gỗ thông xẻ sang thị trường Mỹ GT01-131221

[block id=”2916″]


Thông tin liên hệ với khách hàng
  • Mã đơn hàng:
  • Khách hàng:
  • Mob/WhatsApp:
  • Email:
  • Công ty:
  • Địa chỉ:
  • Quốc gia: