Đơn hàng xuất khẩu Gỗ thông xẻ sang thị trường Pakistan GT01-301121

458 - 03/12/2021
|
Rate this post
Rate this post

– Tên sản phẩm: GỖ THÔNG XẺ

Chi tiết sản phẩm

– Kích thước:

  • 19mm × 235mm × 4880mm
  • 38mm × 235mm × 4480mm

– Độ ẩm: Sấy khô (15%)

– Yêu cầu: Bào lán, hàng loại A

– Số lượng: 56 khối/quy cách

– Đóng hàng: Chất thẳng vào container

– Hình thức thanh toán: LC trả ngay

– Yêu cầu báo giá: CNF cảng Karachi, Pakistan

– MSĐH: GT01-301121

Hình ảnh thông tin đơn hàng

Hình ảnh thông tin công ty và card visit của khách hàng

Đơn hàng xuất khẩu Gỗ thông xẻ sang thị trường Pakistan GT01-301121

Đơn hàng xuất khẩu Gỗ thông xẻ sang thị trường Pakistan GT01-301121

Hình ảnh minh họa sản phẩm

Đơn hàng xuất khẩu Gỗ thông xẻ sang thị trường Pakistan GT01-301121
Đơn hàng xuất khẩu Gỗ thông xẻ sang thị trường Pakistan GT01-301121

[block id=”2916″]


Thông tin liên hệ với khách hàng
  • Mã đơn hàng:
  • Khách hàng:
  • Mob/WhatsApp:
  • Email:
  • Công ty:
  • Địa chỉ:
  • Quốc gia: