Đơn hàng xuất khẩu Hạt điều sang thị trường Tunisia HĐ01-140621

414 - 04/12/2021
|
Rate this post
Rate this post

– Tên sản phẩm: HẠT ĐIỀU

Chi tiết đơn hàng

– Loại: W320

– Yêu cầu: Hạt đầu mùa vụ, đã tách vỏ làm sạch, không có vết đen

– Đóng gói: 22kg/ túi hút chân không

– Số lượng: 5 tấn

– Hình thức thanh toán: LC trả ngay

– Yêu cầu báo giá: CIF cảng Rades, Tunisia

– MSĐH: HĐ01-140621

Hình ảnh minh họa sản phẩm

Đơn hàng xuất khẩu Hạt điều sang thị trường Tunisia HĐ01-140621

Đơn hàng xuất khẩu Hạt điều sang thị trường Tunisia HĐ01-140621

Đơn hàng xuất khẩu Hạt điều sang thị trường Tunisia HĐ01-140621

[block id=”2958″]

Thông tin liên hệ với khách hàng
  • Mã đơn hàng:
  • Khách hàng:
  • Mob/WhatsApp:
  • Email:
  • Công ty:
  • Địa chỉ:
  • Quốc gia: