Đơn hàng xuất khẩu nghêu trắng hấp sang thị trường Canari N01-200821

352 - 14/11/2021
|
Rate this post
Rate this post

– Tên sản phẩm: NGHÊU TRẮNG HẤP ĐÔNG LẠNH

Chi tiết sản phẩm

– Cấp đông: IQF

– Kích thước: 60/80

– Mạ băng: 35%

– Đóng gói:

  • 1kg/túi hút chân không
  • 10 túi/ thùng carton

– Số lượng: 24 tấn

– Hình thức thanh toán: LC trả ngay

– Yêu cầu báo giá: FOB cảng gần nhất

– MSĐH: N01-200821

Hình ảnh minh họa sản phẩm

Đơn hàng xuất khẩu nghêu trắng hấp đông lạnh sang thị trường Canari - N01-200821

Đơn hàng xuất khẩu nghêu trắng hấp đông lạnh sang thị trường Canari - N01-200821

Đơn hàng xuất khẩu nghêu trắng hấp đông lạnh sang thị trường Canari - N01-200821

 

 

[block id=”3057″]
Thông tin liên hệ với khách hàng
  • Mã đơn hàng:
  • Khách hàng:
  • Mob/WhatsApp:
  • Email:
  • Công ty:
  • Địa chỉ:
  • Quốc gia: