Đơn hàng xuất khẩu Pallet gỗ sang thị trường Malaysia PL01-061021

532 - 12/10/2021
|
Rate this post
Rate this post

– Tên sản phẩm: PALLET 4 CHIỀU

Chi tiết sản phẩm

– Nguyên liệu: Gỗ thông

– Kích thước: 1120mm x 1120mm x 145mm

  • Xem chi tiết trong bản vẽ bên dưới

– Độ ẩm: 10 -15% (sấy khô)

– Số lượng: 1 container 40ft

– Đóng gói: Chất thẳng vào container

– Hình thức thanh toán: TT (đặt cọc 30%)

– Yêu cầu báo giá: Giá CIF cảng Klang, Malaysia

Hình ảnh thông tin sản phẩm do khách hàng cung cấp

Card visit của khách hàng:

Đơn hàng xuất khẩu Pallet 4 chiều sang thị trường Malaysia

Website của khách hàng

Đơn hàng xuất khẩu Pallet 4 chiều sang thị trường Malaysia

Bản vẽ thiết kế sản phẩm

Đơn hàng xuất khẩu Pallet 4 chiều sang thị trường Malaysia

Đơn hàng xuất khẩu Pallet 4 chiều sang thị trường Malaysia

Đơn hàng xuất khẩu Pallet 4 chiều sang thị trường Malaysia

Đơn hàng xuất khẩu Pallet 4 chiều sang thị trường Malaysia

Hình ảnh sản phẩm minh họa

Đơn hàng xuất khẩu Pallet 4 chiều sang thị trường Malaysia

Topcargo


Thông tin liên hệ với khách hàng
  • Mã đơn hàng:
  • Khách hàng:
  • Mob/WhatsApp:
  • Email:
  • Công ty:
  • Địa chỉ:
  • Quốc gia: