Đơn hàng xuất khẩu phi lê cá ba sa sang thị trường Ấn Độ BS01-081021

537 - 15/11/2021
|
Rate this post
Rate this post

– Tên sản phẩm: PHI LÊ CÁ BA SA ĐÔNG LẠNH

Chi tiết sản phẩm

– Cấp đông: IQF

– Khối lượng tịnh: 250-400g

– Mạ băng: 20% và 50%

– Yêu cầu: Đã lọc bỏ da, xương, phần thịt đỏ

– Đóng gói:

  • 2 miếng/kg/túi với rider cho 2 tỷ lệ mạ băng
  • 10kg/ thùng carton

– Số lượng: 1 container 40ft

– Hình thức thanh toán: LC trả ngay

– Yêu cầu báo giá: CNF cảng Chennai, India

– MSĐH: BS01-081021

Hình ảnh minh họa sản phẩm và thông tin khách hàng

Đơn hàng xuất khẩu phi lê cá ba sa sang thị trường Ấn Độ BS01-081021

Đơn hàng xuất khẩu phi lê cá ba sa sang thị trường Ấn Độ BS01-081021

Đơn hàng xuất khẩu phi lê cá ba sa sang thị trường Ấn Độ BS01-081021

Đơn hàng xuất khẩu phi lê cá ba sa sang thị trường Ấn Độ BS01-081021

[block id=”3057″]


Thông tin liên hệ với khách hàng
  • Mã đơn hàng:
  • Khách hàng:
  • Mob/WhatsApp:
  • Email:
  • Công ty:
  • Địa chỉ:
  • Quốc gia: