Đơn hàng xuất khẩu Thảm ngoài trời sang thị trường Hồng Kông T02-021221

477 - 06/12/2021
|
Rate this post
Rate this post

– Tên sản phẩm: THẢM NGOÀI TRỜI

Chi tiết sản phẩm

– Kích thước:

  • Mẫu tròn: Ø 150cm, Ø 230cm
  • Mẫu chữ nhật: 180cm x 120cm, 230cm x 160cm

– Chất liệu: Polypropylene

– Màu sắc: Xem chi tiết từng mẫu trong ảnh

– Yêu cầu: Mẫu NPA19, NPA20 có thể đổi mặt để sử dụng

– Số lượng: 1 container 40ft

– Đóng gói: Sử dụng túi nylon để bọc mỗi sản phẩm

– Hình thức thanh toán: LC trả ngay

– Yêu cầu báo giá: FOB cảng gần nhất

– MSĐH: T02-021221

Hình ảnh thông tin đơn hàng

Hình ảnh website khách hàng

Đơn hàng xuất khẩu Thảm ngoài trời sang thị trường Hồng Kông T02-021221

Hình ảnh thông tin sản phẩm

Đơn hàng xuất khẩu Thảm ngoài trời sang thị trường Hồng Kông T02-021221 Đơn hàng xuất khẩu Thảm ngoài trời sang thị trường Hồng Kông T02-021221 Đơn hàng xuất khẩu Thảm ngoài trời sang thị trường Hồng Kông T02-021221 Đơn hàng xuất khẩu Thảm ngoài trời sang thị trường Hồng Kông T02-021221 Đơn hàng xuất khẩu Thảm ngoài trời sang thị trường Hồng Kông T02-021221 Đơn hàng xuất khẩu Thảm ngoài trời sang thị trường Hồng Kông T02-021221 Đơn hàng xuất khẩu Thảm ngoài trời sang thị trường Hồng Kông T02-021221 Đơn hàng xuất khẩu Thảm ngoài trời sang thị trường Hồng Kông T02-021221 Đơn hàng xuất khẩu Thảm ngoài trời sang thị trường Hồng Kông T02-021221 Đơn hàng xuất khẩu Thảm ngoài trời sang thị trường Hồng Kông T02-021221 Đơn hàng xuất khẩu Thảm ngoài trời sang thị trường Hồng Kông T02-021221

 

[block id=”4205″]
Thông tin liên hệ với khách hàng
  • Mã đơn hàng:
  • Khách hàng:
  • Mob/WhatsApp:
  • Email:
  • Công ty:
  • Địa chỉ:
  • Quốc gia: