Các phương thức thanh toán quốc tế hiện nay

673 - 22/12/2022
|
5/5 - (1 bình chọn)
5/5 - (1 bình chọn)

Phương thức thanh toán quốc tế là gì? Hiện nay có bao nhiêu phương thức thanh toán quốc tế cơ bản. Mỗi phương thức có đặc điểm và lưu ý gì? Hãy cùng Top Cargo làm rõ ngay trong bài viết này nhé!

Thanh toán quốc tế là gì?

Phương thức thanh toán quốc tế là các phương tiện mà người nhập khẩu sử dụng để thanh toán cho người xuất khẩu trong quá trình thực hiện các giao dịch thương mại qua biên giới. Các phương thức này bao gồm các phương thức thanh toán trực tiếp, thanh toán dựa trên chứng từ, và nhiều phương thức khác trong lĩnh vực thương mại quốc tế.

Thanh toán quốc tế giữ vai trò quan trọng trong hoạt động xuất nhập khẩu

Đặc điểm của phương thức thanh toán quốc tế

Các đặc điểm của phương thức thanh toán quốc tế bao gồm:

 • Sự Điều Chỉnh Pháp Luật và Tập Quán Quốc Tế: Phương thức thanh toán quốc tế được quy định và điều chỉnh bởi luật pháp và tập quán quốc tế, đặc biệt trong các hoạt động thương mại qua biên giới.
 • Tính Đa Quốc Gia của Hoạt Động Thanh Toán: Hoạt động thanh toán quốc tế liên quan đến ít nhất hai chủ thể từ hai quốc gia trở lên, nên nó phải tuân thủ cả quy định của pháp luật trong nước lẫn quốc tế.
 • Sự Quy Định của Phòng Thương Mại Quốc Tế: Phòng Thương mại Quốc tế thường công bố các quy tắc như UCP, URC, INCOTERMS để tạo điều kiện pháp lý công bằng cho các bên tham gia.
 • Sự Liên Kết với Hệ Thống Ngân Hàng: Hoạt động thanh toán quốc tế thường diễn ra thông qua hệ thống ngân hàng, bảo đảm tính an toàn và hiệu quả của giao dịch.
 • Sử Dụng Công Cụ Thanh Toán Khác nhau: Trong phương thức thanh toán quốc tế, các công cụ như hối phiếu, kỳ phiếu và séc thường được sử dụng.
 • Sự Quy Chiếu Đến Ngoại Tệ: Ít nhất một bên trong giao dịch thường quy chiếu đến ngoại tệ, nên tỷ giá hối đoái và quản lý dự trữ ngoại tệ của quốc gia có ảnh hưởng đáng kể đến giao dịch.
 • Ngôn Ngữ và Luật Pháp Quốc Tế: Tiếng Anh thường là ngôn ngữ chủ yếu trong hoạt động thanh toán quốc tế, và việc giải quyết tranh chấp thường theo luật pháp quốc tế.

Vai trò của các phương thức thanh toán quốc tế

Các phương thức thanh toán quốc tế đóng vai trò quan trọng như sau:

Đối với nền kinh tế: Thanh toán quốc tế đóng góp vào việc mở rộng và thúc đẩy quan hệ kinh tế đối ngoại, tăng cường vị thế kinh tế của các quốc gia trên thị trường toàn cầu và tạo điều kiện kết nối giữa các quốc gia trong quan hệ kinh tế toàn cầu.

Đối với công ty: Các phương thức thanh toán quốc tế phục vụ nhu cầu thanh toán của các công ty hoạt động kinh doanh quốc tế, giúp họ thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa và dịch vụ trên thị trường toàn cầu.

Đối với ngân hàng thương mại: Hoạt động thanh toán quốc tế tạo ra thu nhập từ dịch vụ cho các ngân hàng thương mại và thúc đẩy sự phát triển của các hoạt động ngân hàng khác như dịch vụ tài chính và hỗ trợ giao dịch quốc tế.

>> Xem thêm: Những thông tin cần biết về dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

Các hình thức thanh toán quốc tế phổ biến hiện nay

6 phương thức thanh toán quốc tế thông dụng trong xuất nhập khẩu

1. Phương thức ghi sổ (Open Account)

Khái niệm:

 • Phương thức chuyển tiền này xảy ra khi khách hàng yêu cầu ngân hàng của mình chuyển một số tiền đến một ngân hàng khác, để người nhận được thanh toán tại một địa điểm cụ thể.

Đặc điểm:

 • Là phương thức thanh toán quốc tế không yêu cầu sự tham gia của ngân hàng, dùng để mở tài khoản và thu tiền cho kế toán.
 • Chỉ mở một trang sổ, không có trang sổ hai chiều vì không có thỏa thuận giữa hai bên.
 • Liên quan đến việc thu tiền, chỉ có hai bên tham gia: kế toán viên và người lập hóa đơn.
 • Theo quy định, giá hàng hóa kê khai trong hợp đồng làm cơ sở áp dụng phương pháp kế toán cao hơn giá hàng hóa kê khai trong hợp đồng cơ sở trong trường hợp thanh toán ngay.
 • Phương thức này thường áp dụng trong tài trợ nhập khẩu, vì vậy rủi ro được ghi nhận.

Các bên tham gia:

 • Chỉ có các nhà xuất khẩu và nhập khẩu tham gia. Ngân hàng chỉ đóng vai trò mở tài khoản và thực hiện thanh toán cho nhà xuất khẩu, dựa trên thỏa thuận thanh toán từ nhà nhập khẩu.

2. Phương thức chuyển tiền (Remittance)

Định nghĩa:

 • Remittance là phương thức thanh toán trong đó bên nhập khẩu yêu cầu ngân hàng của mình chuyển một số tiền nhất định cho bên xuất khẩu thông qua ngân hàng đại lý ở nước ngoài.

Các bên tham gia:

 • Người nhập khẩu – Người nhận tiền.
 • Người xuất khẩu – Người nhận hàng.
 • Ngân hàng của người nhập khẩu – Ngân hàng thực hiện chuyển tiền.
 • Ngân Hàng của người xuất khẩu – Ngân hàng đại lý tại nước ngoài.

3. Phương thức nhờ thu (Collection)

Khái niệm:

 • Nhờ Thu là phương thức thanh toán quốc tế trong đó sau khi người xuất khẩu gửi hàng cho người nhập khẩu, đồng thời gửi các tài liệu liên quan đến thanh toán đến ngân hàng của mình để nhờ ngân hàng của người nhập khẩu thu tiền. Các tài liệu này bao gồm cả chứng từ tài chính và/hoặc thương mại, đảm bảo an toàn cho cả bên nhập khẩu và bên xuất khẩu.

Chứng từ tài chính:

 • Bao gồm giấy nợ, hóa đơn, séc hoặc các tài liệu khác liên quan đến thanh toán.

Chứng từ thương mại:

 • Bao gồm hóa đơn, vận đơn, tiêu đề hoặc các tài liệu không phải là chứng từ tài chính.

Đặc điểm:

Có hai loại phương thức nhờ thu:

 • Nhờ thu thuần túy: Chỉ thu thập chứng từ tài chính mà không thu thập chứng từ thương mại.
 • Nhờ thu chứng từ: Tập hợp cả chứng từ kinh doanh và chứng từ tài chính, hoặc chỉ tập hợp chứng từ kinh doanh mà không có chứng từ tài chính.

4. Phương thức nhờ thanh toán tín dụng chứng từ (Letter of credit)

Định nghĩa:

 • L/C là một chứng từ do ngân hàng nhập khẩu phát hành, cam kết trả tiền cho nhà xuất khẩu sau khi nhận được các tài liệu hợp lệ từ nhà xuất khẩu. Do đó, L/C còn được gọi là L/C thương mại hoặc L/C chứng từ. L/C được thiết lập dựa trên điều khoản của hợp đồng, nhưng hoàn toàn độc lập với hợp đồng đó. Đây là một phương thức thanh toán quốc tế phổ biến trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Các bên tham gia:

 • Nhà nhập khẩu.
 • Người được ủy thác (nếu có).
 • Ngân hàng phát hành thư tín dụng: Là ngân hàng của nhà nhập khẩu, phát hành L/C.
 • Ngân hàng yêu cầu: Là chi nhánh của ngân hàng phát hành, thường cần thông qua để mở L/C.
 • Người hưởng lợi: Người xuất khẩu hoặc người được chỉ định là người nhận thanh toán.
 • Ngân hàng tư vấn: Ngân hàng đại lý của ngân hàng phát hành ở nước nhận, thường tham gia để đảm bảo việc thanh toán được thực hiện một cách đúng đắn.

5. Phương thức thư ủy thác mua hàng (A/P – Authority to Purchase)

Định nghĩa:

 • Phương thức ủy thác mua hàng là khi ngân hàng nhà nước phát hành một thư cho ngân hàng đại lý ở nước ngoài. Thư này được phát hành theo yêu cầu của người nhập khẩu, nhằm mục đích làm việc với người ký để mua hối phiếu và chuyển cho người nhập khẩu.

Đặc điểm:

 • Phương thức thanh toán quốc tế này thường được sử dụng trong các hợp đồng mua bán có liên quan đến công nghệ và máy móc.
 • Có hai cách chuyển tiền sang ngân hàng bên nước xuất khẩu:
 • Người nhập hàng chuyển cọc 100% cho ngân hàng nhà nước xuất khẩu để họ phát hành A/P.
 • Người nhập hàng yêu cầu ngân hàng của mình phát hành A/P cho ngân hàng đại lý ở nước xuất khẩu và đặt cọc 100% giá trị của A/P. Sau đó, ngân hàng nước xuất khẩu phát hành một A/P đối ứng cho người xuất khẩu.

6. Bảo lãnh hoặc tín dụng dự phòng

Định nghĩa:

 • Trong số các phương thức thanh toán quốc tế thông dụng, bảo lãnh và tín dụng dự phòng được coi là phương thức tối ưu. Bảo lãnh là khi một bên thứ ba cam kết thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ nếu bên đó không thực hiện đủ hoặc đúng nghĩa vụ. Thư tín dụng dự phòng là cam kết không hủy giữa các bên, được thực hiện bằng văn bản bắt buộc, độc lập và không phụ thuộc vào bất kỳ điều kiện nào.

Các trường hợp bảo lãnh thông thường:

 • Bảo lãnh thực hiện hợp đồng.
 • Bảo lãnh hàng thiết bị.
 • Bảo lãnh ứng tiền hoặc nhận cọc.
 • Bảo lãnh chưa có vận đơn gốc.

Đặc điểm:

 • Bảo lãnh hoặc thư tín dụng dự phòng thường được sử dụng kết hợp với các phương thức thanh toán quốc tế khác để tăng độ an toàn cho các bên.
 • Trong kinh doanh quốc tế, đặc biệt là đối với các đơn hàng có giá trị lớn như máy móc và thiết bị, việc áp dụng bảo lãnh hoặc thư tín dụng dự phòng là điều cần được cân nhắc.

Hy vọng với những chia sẻ mà Top Cargo mang lại, sẽ giúp bạn nắm được phương thức thanh toán quốc tế là gì? Đâu là các phương thức thanh toán quốc tế phổ biến trong xuất nhập khẩu hiện nay!